O nama

Privatna glazbena škola „Iva Kuprešak“ sa pravom javnosti nudi osnovnoškolski, pripremni i srednjoškolski program.

Obrazovni programi

Privatna glazbena škola „Iva Kuprešak“ sa pravom javnosti nudi osnovnoškolski, pripremni i srednjoškolski program koji se odvija u skladu s planom i programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. U redovnom obrazovanju upisuju se djeca predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog uzrasta.

Obrazovanje odraslih

Odrasli polaznici pohađaju program glazbenog osposobljavanja u trajanju od dvije godine, nakon čega mogu upisati program srednje škole u trajanju od 4 godine za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja i prekvalifikacije za zanimanje glazbenik/ca, instrumentalist/ica.

Glazbena nastava

Osnovnoškolski, pripremni i srednjoškolski programi te programi obrazovanja odraslih obuhvaćaju učenje sljedećih instrumenata: saksofon, flauta, violončelo, violina, gitara, harmonika, klavir, solo pjevanje i glazbena teorija.

Glazbena škola također pruža mogućnost upisa u tečajeve sviranja gore navedenih instrumenata i solo pjevanja za polaznike svih uzrasta. Kod tih tečaja se u suradnji sa polaznikom pažljivo osmišljava plan i program rada te satnica koja odgovara njihovim individualnim željama i ambicijama.

Seminari i radionice

Našim polaznicima također omogućujemo nastup u koncertnim dvoranama u Zagrebu i okolici, te sudjelovanje na seminarima i radionicama sa stranim i hrvatskim stručnjacima, glazbenicima, pedagozima i režiserima koji rade i surađuju sa najvećim orkestrima i opernim kućama u svijetu, uključujući Metropolitan Operu u New Yorku, Staatsoperu u Beču i Berlinsku Filharmoniju te Operu Hrvatskog Narodnog Kazališta u Zagrebu, između ostalih.

Pružamo mogućnost slušanja nastave na hrvatskom, engleskom, njemačkom, talijanskom i španjolskom jeziku.