Osnovna škola

Osnovna glazbena škola

Osnovna glazbena škola traje 6 godina. Škola radi po nastavnom planu i programu Ministarstva, znanosti, obrazovanja i športa.
Nastava teoretskih predmeta; solfeggia i teorije glazbe je skupna, dok se nastava po instrumentima odvija na individualnom planu. Nastava solfeggia u 1. i 2. razredu osnovne škole provodi se po eksperimentalnom programu odobrenom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Na kraju školske godine učenici dobivaju javnu ispravu – svjedodžbu.

U sklopu osnovnoškolskog programa u školi se odvija poduka za slijedeće instrumente:

  • Klavir
  • Gitara
  • Violina
  • Violončelo
  • Saksofon
  • Flauta
  • Harmonika

 

Održavanje nastave

Nastava se održava u prostorijama Privatne glazbene škole ‘Iva Kuprešak’ u Zagrebu Ljubijska 82
Mob: 099 352 0880,
Tel: 01 298 75 39,
Fax: 01 298 75 48
e-mail: ik2210@columbia.edu

Upisi

U osnovnu glazbenu školu mogu se upisati učenici u dobi od 7 do 9 godina (sa sedam godina mogu se upisati učenici koji su pohađali početni solfeggio), a na pojedine instrumente (saksofon) do 10 godina.
Mogućnost upisa na pojedini instrument ovisi o trenutnom broju slobodnih mjesta, a učenici mogu odabrati sljedeće instrumente : klavir, gitara, violina, violončelo, saksofon, flauta, harmonika

Kod upisa potrebno je:
1. Ispuniti Upisnicu (preuzeti s dolje navedenih poveznica ili u školi)
2. Uplatiti upisnu participaciju a uplata se vrši u školi

Nastava se održava u prostorijama Privatne glazbene škole ‘Iva Kuprešak’ u Zagrebu Ljubijska 82
Mob: 099 352 0880,
Tel: 01 298 75 39,
Fax: 01 298 75 48
e-mail: ik2210@columbia.edu

Osnovna škola – Odjeli

Klavir

Gitara

Violina

Violončelo

Saksofon

Flauta

Harmonika

Nastavni plan – Glazbenik instrumentalist


NASTAVNI PREDMET BROJ SATI U TJEDNU PO RAZREDIMA
  I II III IV V VI
OBVEZNI PREDMETI  
Temeljni predmet struke  2  2  2  2  2  2
Solfeggio  2  2  2  2  2  2
Zbor ili orkestar ili
komorna glazba
     2  2  2  2
     2  2  2  2
IZBORNI PREDMETI  
Klavir            1
Teorija glazbe            1

GLAZBENI VRTIĆ – PREDŠKOLSKI SOLFEGGIO: 2 NASTAVNA SATA TJEDNO
neoznačeni sati traju 45 minuta
sati traju 30 minuta
sati traju 60 minuta

Raspored sati

I Razred

U pripremi…

II Razred

U pripremi…

III Razred

U pripremi…

IV Razred

U pripremi…

V Razred

U pripremi…

VI Razred

U pripremi…

Početnički Solfeggio

U pripremi…

Skupno muziciranje

U pripremi…