Srednja škola

Srednja glazbena škola

U srednju glazbenu školu učenici se upisuju na osnovi rezultata prijemnog ispita.
U prvi razred srednje škole upisuju se učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi pripremni razred srednje glazbene škole i uspješno prošli prijemni ispit odnosno audiciju.

Učenici mogu upisati programe srednje glazbene škole uz drugi obrazovni program.
Pravo upisa u srednju glazbenu školu imaju učenici do navršenih 17, a najkasnije do navršenih 18 godina života. Iznimno za zanimanje glazbenica pjevačica učenice do navršene 22 godine, a za zanimanje glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.

U sklopu srednjoškolskog programa u školi se odvija poduka za slijedeća zvanja:

1. Glazbenik Instrumentalist
  • Klavir
  • Gitara
  • Violina
  • Violončelo
  • Saksofon
  • Flauta
  • Harmonika
2. Glazbenik solo pjevač
3. Glazbenik teorijski smjer

 

Održavanje nastave

Nastava se održava u prostorijama Privatne glazbene škole ‘Iva Kuprešak’ u Zagrebu, Ljubijska 82
Mob: 099 352 0880,
Tel: 01 298 75 39,
Fax: 01 298 75 48
e-mail: ik2210@columbia.edu

Upisi

Učenici se za upis u 1. razred srednje glazbene škole ili 1. pripremni razred srednje glazbene škole prijavljuju i upisuju prijavom putem on-line Prijavnice za srednju školu (ovdje) ili Prijavnicu za pripremi razred (ovdje) na našoj mrežnoj stranici i da se obvezno jave u tajništvo škole osobno ili telefonom na broj +385 99 352 0880, svaki dan od 9,00 do 14,30 sati, kako bi ih mi mogli registrirati i asistirati im kod prijave u aplikaciju.

Prijave za upis elektroničkim putem moguće su do…

Kod prijave je potrebno učiniti dva koraka:

1. Ispuniti on-line Prijavnicu za srednju školu (ovdje) ili Prijavnicu za pripremi razred (ovdje) na našoj mrežnoj stranici.
2. Javiti se u tajništvo škole osobno ili telefonom na broj +385 99 352 0880, svaki dan od 9,00 do 14,30 sati.

Upisnica – ispunjavanje i ispis ILI Upisnica – preuzimanje

SREDNJA ŠKOLA

Uvjeti za upis u I. razred srednje škole
Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole
Zahtjevi na prijamnim ispitima za upis u srednju glazbenu školu

PRIPREMNI RAZREDI SREDNJE ŠKOLE

Uvjeti za upis u I. pripremni razred srednje glazbene škole
Elementi i kriteriji za upis u I. pripremni razred srednje škole
Zahtjevi na prijamnom ispitu za upis u I. pripremni razred

Nastava se održava u prostorijama Privatne glazbene škole ‘Iva Kuprešak’ u Zagrebu Ljubijska 82
Mob: 099 352 0880,
Tel: 01 298 75 39,
Fax: 01 298 75 48
e-mail: ik2210@columbia.edu

Srednja škola – Odjeli

Klavir

Gitara

Violina

Violončelo

Saksofon

Flauta

Harmonika


Glazbenik instrumentalist

 NASTAVNI PREDMET BROJ SATI U TJEDNU PO RAZREDIMA
  PRIPREMNI SREDNJA ŠKOLA
 IIIIIIIIIIV
 Temeljni predmet 222233
 Solfeggio 44 2222
 Harmonija   2211
 Polifonija     21
 Povijest glazbe   2222
 Glazbeni oblici     11
 Skupno muziciranje 444444
 Komorna glazba     22
 Klavir obvezatno  1111 
 Korepeticija 111111

 

SREDNJA ŠKOLA – GLAZBENIK INSTRUMENTALIST
u pripremnim razredima svi učenici pohađaju nastavu zbora
orkestar za gudače i puhače, za ostala zanimanja zbor, ili umjesto zbora/orkestra u I. i II. srednje po 1 sat komorne glazbe
klavir obvezatno ne pohađaju učenici klavira
korepeticija za gudače i puhače
nastavni sati traju 30 minuta (svi ostali 45 minuta)

Glazbenik pjevač

 NASTAVNI PREDMET BROJ SATI U TJEDNU PO RAZREDIMA
  PRIPREMNI SREDNJA ŠKOLA
 IIIIIIIIIIV
 Pjevanje 222233
 Solfeggio 44 2222
 Harmonija   2211
 Polifonija     21
 Povijest glazbe   2222
 Glazbeni oblici     11
 Zbor 444444
 Komorna glazba     22
 Klavir obvezatno  1111 1
 Korepeticija 111111
 Talijanski jezik2     
 Njemački jezik 2    

 

SREDNJA ŠKOLA – GLAZBENIK PJEVAČ
u I. pripremnnnom razredu učenici se uključuju u zbor u II. polugodištu
u I. i II. srednje zbor ili komorna glazba po 1 sat tjedno
nastavni sati traju 30 minuta (svi ostali 45 minuta)

Glazbenik teorijski smjer

 NASTAVNI PREDMET BROJ SATI U TJEDNU PO RAZREDIMA
  PRIPREMNI SREDNJA ŠKOLA
 IIIIIIIIIIV
 Klavir TO 222233
 Solfeggio 44 2222
 Harmonija   3322
 Polifonija     22
 Povijest glazbe   2222
 Glazbeni oblici     11
 Zbor (Orkestar) 444444
 Izborno glazbalo   1  
 Partiture   11 
 Dirigiranje    11

 

SREDNJA ŠKOLA – GLAZBENIK TEORIJSKI SMJER

nastavni sati traju 30 minuta (svi ostali 45 minuta)

Raspored sati

I Pripremni razred

U pripremi…

II Pripremni razred

U pripremi…

I Razred

U pripremi…

II Razred

U pripremi…

III Razred

U pripremi…

IV Razred

U pripremi…