Srednja škola

Srednja glazbena škola

U srednju glazbenu školu učenici se upisuju na osnovi rezultata prijemnog ispita.
U prvi razred srednje škole upisuju se učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi pripremni razred srednje glazbene škole i uspješno prošli prijemni ispit odnosno audiciju.

Učenici mogu upisati programe srednje glazbene škole uz drugi obrazovni program.
Pravo upisa u srednju glazbenu školu imaju učenici do navršenih 17, a najkasnije do navršenih 18 godina života. Iznimno za zanimanje glazbenica pjevačica učenice do navršene 22 godine, a za zanimanje glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.

U sklopu srednjoškolskog programa u školi se odvija poduka za slijedeća zvanja:

1. Glazbenik Instrumentalist
  • Klavir
  • Gitara
  • Violina
  • Violončelo
  • Saksofon
  • Flauta
  • Harmonika
2. Glazbenik solo pjevač
3. Glazbenik teorijski smjer

 

Održavanje nastave

Nastava se održava u prostorijama Privatne glazbene škole ‘Iva Kuprešak’ u Zagrebu, Ljubijska 82
Mob: 099 352 0880,
Tel: 01 298 75 39,
Fax: 01 298 75 48
e-mail: ik2210@columbia.edu

Upisi

Učenici se za upis u 1. razred srednje glazbene škole ili 1. pripremni razred srednje glazbene škole prijavljuju i upisuju prijavom putem on-line Prijavnice za srednju školu (ovdje) ili Prijavnicu za pripremi razred (ovdje) na našoj mrežnoj stranici i da se obvezno jave u tajništvo škole osobno ili telefonom na broj +385 99 352 0880, svaki dan od 9,00 do 14,30 sati, kako bi ih mi mogli registrirati i asistirati im kod prijave u aplikaciju.

Prijave za upis elektroničkim putem moguće su do…

Kod prijave je potrebno učiniti dva koraka:

1. Ispuniti on-line Prijavnicu za srednju školu (ovdje) ili Prijavnicu za pripremi razred (ovdje) na našoj mrežnoj stranici.
2. Javiti se u tajništvo škole osobno ili telefonom na broj +385 99 352 0880, svaki dan od 9,00 do 14,30 sati.

Upisnica – ispunjavanje i ispis ILI Upisnica – preuzimanje

SREDNJA ŠKOLA

Uvjeti za upis u I. razred srednje škole
Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole
Zahtjevi na prijamnim ispitima za upis u srednju glazbenu školu

PRIPREMNI RAZREDI SREDNJE ŠKOLE

Uvjeti za upis u I. pripremni razred srednje glazbene škole
Elementi i kriteriji za upis u I. pripremni razred srednje škole
Zahtjevi na prijamnom ispitu za upis u I. pripremni razred

Nastava se održava u prostorijama Privatne glazbene škole ‘Iva Kuprešak’ u Zagrebu Ljubijska 82
Mob: 099 352 0880,
Tel: 01 298 75 39,
Fax: 01 298 75 48
e-mail: ik2210@columbia.edu

Srednja škola – Odjeli

Klavir

Gitara

Violina

Violončelo

Saksofon

Flauta

Harmonika


Glazbenik instrumentalist

 NASTAVNI PREDMET  BROJ SATI U TJEDNU PO RAZREDIMA
   PRIPREMNI  SREDNJA ŠKOLA
  I II I II III IV
 Temeljni predmet  2 2 2 2 3 3
 Solfeggio  4 4  2 2 2 2
 Harmonija      2 2 1 1
 Polifonija          2 1
 Povijest glazbe      2 2 2 2
 Glazbeni oblici          1 1
 Skupno muziciranje  4 4 4 4 4 4
 Komorna glazba          2 2
 Klavir obvezatno    1 1 1 1  
 Korepeticija  1 1 1 1 1 1

 

SREDNJA ŠKOLA – GLAZBENIK INSTRUMENTALIST
u pripremnim razredima svi učenici pohađaju nastavu zbora
orkestar za gudače i puhače, za ostala zanimanja zbor, ili umjesto zbora/orkestra u I. i II. srednje po 1 sat komorne glazbe
klavir obvezatno ne pohađaju učenici klavira
korepeticija za gudače i puhače
nastavni sati traju 30 minuta (svi ostali 45 minuta)

Glazbenik pjevač

 NASTAVNI PREDMET  BROJ SATI U TJEDNU PO RAZREDIMA
   PRIPREMNI  SREDNJA ŠKOLA
  I II I II III IV
 Pjevanje  2 2 2 2 3 3
 Solfeggio  4 4  2 2 2 2
 Harmonija      2 2 1 1
 Polifonija          2 1
 Povijest glazbe      2 2 2 2
 Glazbeni oblici          1 1
 Zbor  4 4 4 4 4 4
 Komorna glazba          2 2
 Klavir obvezatno    1 1 1 1  1
 Korepeticija  1 1 1 1 1 1
 Talijanski jezik 2          
 Njemački jezik   2        

 

SREDNJA ŠKOLA – GLAZBENIK PJEVAČ
u I. pripremnnnom razredu učenici se uključuju u zbor u II. polugodištu
u I. i II. srednje zbor ili komorna glazba po 1 sat tjedno
nastavni sati traju 30 minuta (svi ostali 45 minuta)

Glazbenik teorijski smjer

 NASTAVNI PREDMET  BROJ SATI U TJEDNU PO RAZREDIMA
   PRIPREMNI  SREDNJA ŠKOLA
  I II I II III IV
 Klavir TO  2 2 2 2 3 3
 Solfeggio  4 4  2 2 2 2
 Harmonija      3 3 2 2
 Polifonija          2 2
 Povijest glazbe      2 2 2 2
 Glazbeni oblici          1 1
 Zbor (Orkestar)  4 4 4 4 4 4
 Izborno glazbalo      1    
 Partiture       1 1  
 Dirigiranje         1 1

 

SREDNJA ŠKOLA – GLAZBENIK TEORIJSKI SMJER

nastavni sati traju 30 minuta (svi ostali 45 minuta)

Raspored sati

I Pripremni razred

U pripremi…

II Pripremni razred

U pripremi…

I Razred

U pripremi…

II Razred

U pripremi…

III Razred

U pripremi…

IV Razred

U pripremi…