Upisi

Upis u  osnovnu glazbenu školu preporuča se u dobi od 7 do 9 godina. Osnovna glazbena škola traje 6 godina i učenici mogu odabrati sljedeće instrumente: klavir, violina, violoncello,  gitara, flauta, klarinet, saksofon i harmonika.

Nastava instrumenata odvija se individualno, prema predviđenom planu i programu i to tako da je brzina usvajanja gradiva u potpunosti prilagođena djetetu i njegovom uzrastu.

Uz nastavu instrumenta pohađa se i nastava solfeggia koja djetetu daje potrebna teoretska znanja, olakšava svladavanje gradiva na instrumentu, ali i razvija i logičko razmišljanje, pamćenje, intonaciju, i smisao za ritam, te razvija radne navike.